Realizacje

Dotychczas wykonaliśmy nastepujące projekty:

 • Monitoring porealizacyjny farmy wiatrowej „Szczepanki” gmina Łasin, powiat grudziądzki, woj. kujawsko-pomorskie.
 • Przeprowadzenie wstępnej inwentaryzacji środowiskowej na terenie planowanego zespołu elektrowni wiatrowych w obrębie gminy Więcbork 16.01.2009 - 16.02.2009 r.
 • Przeprowadzenie wstępnej inwentaryzacji środowiskowej na terenie planowanego zespołu elektrowni wiatrowych w obrębie gmin Ostroróg i Wronki 23.02.2009 - 23.03.2009 r.
 • Przeprowadzenie wstępnej inwentaryzacji środowiskowej na terenie planowanego zespołu elektrowni wiatrowych w obrębie gmin Lipka, Zakrzewo, Złotów 06.05.2009 - 06.06.2009 r.
 • Przeprowadzenie wstępnej inwentaryzacji środowiskowej na terenie planowanego zespołu elektrowni wiatrowych w obrębie gminy Golczewo 30.06.2009 - 30.07.2009 r.
 • Przeprowadzenie monitoringu ornitologicznego, wykonanie opracowań cząstkowych i opracowania końcowego dla, lokalizacji planowanego zespołu elektrowni wiatrowych w obrębie gminy Człuchów 16.04.2009 - 16.04.2010 r.
 • Przeprowadzenie monitoringu ornitologicznego, wykonanie opracowań cząstkowych i opracowania końcowego dla, lokalizacji planowanego zespołu elektrowni wiatrowych w obrębie gmin Mrocza i Nakło 16.04.2009 - 16.04.2010 r.
 • Przeprowadzenie monitoringu ornitologicznego, wykonanie opracowań cząstkowych i opracowania końcowego dla, lokalizacji planowanego zespołu elektrowni wiatrowych w obrębie gminy Kruszwica 01.09.2009 - 01.09.2010 r.
 • Wykonanie waloryzacji ornitologicznej i chiropterologicznej oraz sporządzenie wniosku o zezwolenie na niszczenie siedlisk i miejsc lęgowych ptaków do RDOŚ w Bydgoszczy dla pięciu szkół w gminie Toruń 06.07.2011 - 06.10.2011.
 • Wykonanie waloryzacji ornitologicznej i chiropterologicznej oraz sporządzenie wniosku o zezwolenie na niszczenie siedlisk i miejsc lęgowych ptaków do RDOŚ w Warszawie dla siedmiu szkół w gminie Wyszków 20.10.2011 - 01.11.2011.
 • Wykonanie waloryzacji faunistycznej oraz sporządzenie raportu dla planowanej odkrywki węgla brunatnego Ościsłowo 01.09.2011 - 31.12.2012.
 • Przeprowadzenie monitoringu ornitologicznego i chiropterologicznego, wykonanie opracowań cząstkowych i opracowania końcowego dla, lokalizacji planowanego zespołu elektrowni wiatrowych w obrębie gminy Lipno (miejscowość Kłokock) 01.08.2011 - 31.07.2012 r.
 • Ornitologiczny nadzór nad budową mostu drogowego przez Wisłę w Toruniu 01.03.2011 - 01.04.2013 r.
 • Przeprowadzenie monitoringu ornitologicznego i chiropterologicznego, wykonanie opracowań cząstkowych i opracowania końcowego dla, lokalizacji planowanego zespołu elektrowni wiatrowych w obrębie gminy Kazimierz Biskupi (miejscowość Nieświastów) 01.02.2011 - 30.01.2012 r.
 • Przeprowadzenie monitoringu ornitologicznego i chiropterologicznego, wykonanie opracowań cząstkowych i opracowania końcowego dla, lokalizacji planowanego zespołu elektrowni wiatrowych w obrębie gminy Żuromin (miejscowość Olszewo) 01.12.2011 - 30.11.2012 r.
 • Przeprowadzenie monitoringu ornitologicznego i chiropterologicznego, wykonanie opracowań cząstkowych i opracowania końcowego dla, lokalizacji planowanego zespołu elektrowni wiatrowych w obrębie gminy Gostynin (miejscowość Wrząca) 01.11.2011 - 30.10.2012 r.
 • Rola Eksperta Przyrodnika na Spotkaniach mediacyjnych Naturowej Grupy Roboczej zaplanowanych na obszarze Natura 2000 Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego PLB300001 w ramach realizacji działań polegających na pełnieniu funkcji Moderatora w procesie konsultacji społecznych związanych tematycznie z Europejską Siecią Ekologiczną Natura 2000 na pięciu wybranych obszarach Natura 2000 objętych projektem Life nr 10 INF PL 677. Powyższe działania stanowiły część „Ogólnopolskiej kampanii informacyjno-promocyjnej Poznaj swoją Naturę” finansowanej w ramach Instrumentu Finansowego Life+ oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 • Uzupełnienie dokumentacji do planu ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego w części położonej w województwie wielkopolskim o zakres planu zadań ochronnych w odniesieniu do gatunków, których populacje migrujące stanowią przedmiot ochrony tego obszaru. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229, 61-485 Poznań. Gdańsk, listopad 2014 r.

Jestem też autorem i współautorem nasepujących poblikacji:

 • Brauze T., Goliasz P., Kurkowski Ł., 2011: Breeding birds of open ruderal areas in the city of Toruń (Poland). W: Indykiewicz P., Jerzak L., Bohner J., Kavanagh B. (eds.). URBAN FAUNA Studies of animal biology, ecology and conserwation In European cities. University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, Bydgoszcz: 367-383.
 • Kurkowski Ł., Szostkiewicz A., Anna Weistock A.; 2011; Awifauna torfowisk i terenów podmokłych Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego; Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody; 30; 94-107.
 • Kurkowski Ł.; 2010; Pierwsza obserwacja jarząbka Bonasa bonasia w Górznieńsko-Lidzbarskim Parku krajobrazowym; Kulon; 15; 80.
 • Brauze T., Kurkowski Ł., 2009: Znaczenie nieużytków dla awifauny krajobrazu rolniczego. W: Polak M., Wiącek J. (red.). Ogólnopolska Konferencja Ornitologiczna w 190 rocznicę urodzin Władysława Taczanowskiego, Ptaki - Środowisko – Zagrożenia. Mat. Zjazdu Sekcji Ornitol. PTZool., ss. 22. Lublin.
 • Brauze T., Kurkowski Ł., 2008: Czynniki środowiskowe determinujące podobieństwo składu gatunkowego zimowych zespołów ptaków miasta Torunia. W: P. Indykiewicz, L. Jerzak, T. Barczak (red.). FAUNA MIAST Ochronić różnorodność biotyczną w miastach. SAR „Pomorze”, Bydgoszcz 2008: 44.
 • Leszczyński M., Kurkowski Ł., 2008: Ostrogi na Wiśle., Kujawy i Pomorze; 1 (7); 18-22.
 • Brauze T., Kurkowski Ł., 2007: Zmienność bogactwa i składu gatunkowego awifauny zimowej w zróżnicowanych środowiskach miasta Torunia. W: Biesiadka E., Nowakowski J. (red.). Ogólnopolski Kongres Zoologiczny. Zmienność - Adaptacja - Ewolucja. UMW, Olsztyn: 113.
 • Kurkowski Ł., Brauze T.; 2006; Orzechówka Nucifraga caryocatactes gatunkiem lęgowym w Górznieńsko-Lidzbarskim Parku Krajobrazowym; Przegląd przyrodniczy; XVII; 1-2; 133.
 • Kurkowski Ł., Brauze T.; 2006; Pierwsze stwierdzenie pliszki cytrynowej Motacilla citreola i prawdopodobny lęg samca tego gatunku z samicą pliszki żółtej Motacilla flava na Pojezierzu Chełmińsko-Dobrzyńskim; Przegląd przyrodniczy; XVII; 1-2; 136-137.
 • Brauze T., Łukasik D., Neubauer G., Zagalska-Neubauer M., Zieliński J. 2005. Zimowanie bielika Haliaeetus alibicilla na podtoruńskim odcinku Wisły w latach 2003/2004 oraz 2004/2005. W: Nowakowski J.J. (red.). Ornitologia polska na progu XXI stulecia - dokonania i perspektywy. Mat. Zjazdu Sekcji Ornitol. PTZool., ss. 159. UWM, Olsztyn.