Oferta

W oparciu o doświadczenie, a także posiadaną wiedzę w zakresie ochrony środowiska wykonujemy:

  • Inwentaryzacje przyrodnicze (ornitologiczna, chiropterologiczna),
  • Ekspertyzy przyrodnicze (opinie ornitologiczne i chiropterologiczne) na potrzeby remontów, ociepleń oraz termomodernizacji budynków,
  • Monitoring przyrodniczy na potrzeby oceny wpływu na środowisko planowanych lub też istniejących: dróg, autostrad, farm wiatrowych, pojedynczych turbin wiatrowych, linii wysokiego napięcia,
  • Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko, Karty informacyjne przedsięwzięć,
  • Wykonywanie wstępnych waloryzacji lokalizacji przewidywanych pod przyszłe inwestycje,
  • Nadzór przyrodniczy na realizowanych inwestycjach,
  • Opracowywanie planów ochrony i planów zadań ochronnych obszarów Natura 2000.