Nadzór przyrodniczy

Firma ECO-REMIGES oferuje nadzór przyrodniczy podczas realizacji, jak i również w okresie eksploatacji inwestycji budowlanych wymaganych prawnie z zakresu ochrony środowiska, jakie są nakładane na wykonawców prowadzących inwestycje budowlane. Ponadto firma przeprowadza kompleksowe badania w zakresie identyfikacji siedlisk, stanowisk, a także szlaków migracji oraz miejsc rozmnażania lub czasowego przebywania gatunków zawartych w Rozporządzeniach Ministra Środowiska oraz wymienionych w Dyrektywie Siedliskowej oraz Ptasiej, a także innych aktach prawnych.  Z zrealizowanych badań wykonujemy raporty, ekspertyzy przyrodnicze oraz gwarantujemy pomoc w wykonaniu ewentualnych działań ochronnych zapobiegających negatywnemu oddziaływaniu prac budowlanych.