Firmy wiatrowe Ekspertyzy przyrodnicze

Rozwój energetyki wiatrowej w ostatnich latach w Polsce spowodował, że zgodnie z przepisami prawa ochrony środowiska wymagana jest ocena wpływu tych inwestycji głównie na awifaunę oraz chiropterofaunę. Oferujemy usługi związane z badaniem wpływu jak sąsiedztwo planowanych farm wiatrowych lub pojedynczych turbin wiatrowych może wpływać na pobliskie środowisko przyrodnicze, uwzględniamy tereny objęte ochroną – Obszary Natura 2000, Obszary Chronionego Krajobrazu, Parki Narodowe, Parki Krajobrazowe oraz Rezerwaty Przyrody. Wykonujemy karty informacyjne przedsięwzięcia (na jej podstawie właściwy organ podejmuje decyzję o potrzebie lub rezygnacji z przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko) i raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W zakres naszych usług wchodzą monitoringi ornitologiczne i chiropterologiczne zarówno ocena wstępna, monitoring roczny przedinwestycyjny oraz monitoring porealizacyjny. Z całości badań wykonujemy raporty oraz służymy pomocą w celu podjęcia ewentualnych działań ochronnych - zapobiegających negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko. Ponadto zapewniamy stały monitoring na każdym etapie realizowanego zadania. Prace prowadzimy w oparciu o wytyczne Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, tymczasowe wytyczne dotyczące oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze oraz projekty wydane przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska – Wytyczne dotyczące oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze i ptaki oraz dobrymi praktykami wypracowanymi podczas wcześniejszych prac terenowych. Ponadto mamy do zaoferowania ekspertyzy przyrodnicze wymagane przy remontach, ociepleniach i termomodernizacjach budynków.