Ekspertyzy ornitologiczne i chiropterologiczne

W zakres usług firmy wchodzi - monitoring, a także wydajemy zalecenia ochronne dla budynków mieszkalnych, szkół, kościołów itp. przeznaczonych do ocieplania oraz remontu pod względem występowania w nich lęgowych gatunków ptaków oraz koloni rozrodczych nietoperzy. Firma EKO-REMIGES zajmuje się także badaniami określonego terenu pod względem występowania zarówno ptaków jak i nietoperzy w cyklu rocznym lub poszczególnych okresach fenologicznych. Firma specjalizuje się w szczególności w prowadzeniu monitoringu ptaków i nietoperzy w miejscach, w których jest planowana budowa pojedynczych turbin wiatrowych lub też farm wiatrowych w okresie przedrealizacyjnym i porealizacyjnym. Ponadto wykonujemy badania obszarów pod inwestycje liniowe (linie wysokiego napięcia, drogi oraz autostrady). W szerokim wachlarzu usług naszej firmy znajdują się także inwentaryzacje przyrodnicze, a także badania na potrzeby utworzenia użytku ekologicznego itp.